agora-1

Pafos jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na Cyprze, a jego zabytki zostały wpisane na listę UNESCO światowego dziedzictwa kulturowego. Od 2011 roku na jego agorze badania prowadzi Zakład Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a pracami ekspedycji kieruje prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka. Badania Paphos Agora Project prowadzone są na bazie koncesji udzielanej corocznie przez Departament Starożytności Cypryjskich. W latach 2011-2014 projekt był finansowany z grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki (nr 2011/01/B/HS 3/01282). Jego celem było odnalezienie hellenistycznej agory stolicy wyspy, która znajdowała się przypuszczalnie pod rzymską. W roku 2015, wraz z nowym grantem NCN MAESTRO (nr 2014/14/A/HS 3/00283), projekt wszedł w nowy etap realizacji, którego celem jest zbadanie i rekonstrukcja przestrzeni publicznej agory oraz infrastruktury i działalności ekonomicznej miasta z zastosowaniem metod interdyscyplinarnych.

 

 

 

 

 

Aktualności