Pafos jest jednym z najważniejszych stanowisk archeologicznych na Cyprze, a jego zabytki zostały wpisane na listę UNESCO światowego dziedzictwa kulturowego.

Od 2011 roku na jego agorze badania prowadzi Zakład Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
a pracami ekspedycji kieruje prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka. Badania Paphos Agora Project prowadzone są na bazie koncesji udzielanej corocznie przez Departament Starożytności Cypryjskich.

W latach 2011-2014 projekt był finansowany z grantu OPUS Narodowego Centrum Nauki (nr 2011/01/B/HS 3/01282).
Jego celem było odnalezienie hellenistycznej agory stolicy wyspy, która znajdowała się przypuszczalnie pod rzymską.

W roku 2015, wraz z nowym grantem NCN MAESTRO (nr 2014/14/A/HS 3/00283),
projekt wszedł w nowy etap realizacji, którego celem jest zbadanie i rekonstrukcja przestrzeni publicznej agory oraz infrastruktury i działalności ekonomicznej miasta z zastosowaniem metod interdyscyplinarnych.

 

 

Aktualności

Kontakt

Telefon
+48 12 633-1289
 
E-mail:
Korespondencja ogólna
Paphos Agora Project
pafos-agora@uj.edu.pl
 
Kierownik projektu
Prof. dr hab. E. Papuci-Władyka:
e.papuci-wladyka@uj.edu.pl
 
Administracja strony
mgr. M. Michalik:
michal.michalik@doctoral.uj.edu.pl
 
Administracja strony
(2011-2019) 
mgr. M. Wacławik:
maciej.waclawik@gmail.com
Adres

Paphos Agora Project
Instytut Archeologii UJ
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków