Konferencja Prace badawcze w sezonie 2012 IA UJ

  W dniach 6-7 XII 2012 odbyła się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego konferencja sprawozdawcza Prace badawcze w sezonie 2012. W jej trakcie wygłoszono 35 referatów ukazujących wkład pracowników i doktorantów Instytutu Archeologii w rozwój krajowej i światowej archeologii. Rezultaty kampanii wykopaliskowej Paphos Agora Project  z sezonu 2012 zostały przedstawione pierwszego dnia konferencji przez W. Machowskiego.

Data opublikowania: 08.12.2012
Osoba publikująca: Maciej Wacławik