Sezon 2014 rozpoczęty!

Już po raz czwarty ruszyły prace ekspedycji archeologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na Agorze starożytnego miasta Pafos na Cyprze prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. Ewdoksii Papuci-Władyki.

Pierwsi członkowie ekipy przybyli na miejsce już 8 sierpnia celem przygotowania bazy wykopaliskowej oraz mieszkaniowej oraz opracowywania materiału odkrytego w ubiegłym roku. 15 sierpnia dotarła grupa studentów, którzy odbywają przewidziane programem studiów obowiązkowe ćwiczenia terenowe. Prace wykopaliskowe rozpoczęto w poniedziałek 18 sierpnia. Będą kontynuowane badania na wykopie II przy wejściu do Agory od wschodu, gdzie należy do końca wyeksplorować odkrytą w ubiegłym roku studnię (wstępnie wówczas określoną jako cysterna na wodę). W tej chwili trwa eksploracja na głębokości ok. 4 m. Tego typu studnie, gdy przestawały być używane, zasypywano niepotrzebnymi obiektami, przede wszystkim potłuczonymi naczyniami, ale również innymi przedmiotami. Stanowią one niezwykle pożądane przez archeologów znaleziska. Studnia ta wstępnie została datowana na okres hellenistyczny.

Prace wykopaliskowe będą również prowadzone na Wykopie III, który został wytyczony w ub. roku. Musi on zostać przebadany do końca (czyli do macierzystej skały), by dać odpowiedź na pytanie o charakter i czas funkcjonowania odkrytych w nim struktur architektonicznych. W centralnej partii Agory, na zachód od Wykopu I eksplorowanego w pierwszym sezonie realizacji projektu, zostaną oczyszczone pozostałości architektoniczne odkryte jeszcze w trakcie prac prowadzonych przez cypryjskiego archeologa K. Nikolaou w latach 70-tych XX w. Zostaną one zadokumentowane rysunkowo i fotograficznie, analizie zostanie poddana ich relacja do obiektów architektonicznych odkrytych przez krakowskich archeologów w Wykopie I.

W tegorocznym sezonie będziemy kontynuować testowanie nowoczesnych metod dokumentacji  archeologicznej i archeometrycznej, o której pisano niedawno w Serwisie PAP Nauka w Polsce. Badania wykopaliskowe, w pierwszym okresie z udziałem studentów, a w późniejszym - wolontariuszy, potrwają aż do końca września. Do 10 października prowadzone będą prospekcje georadarem, skanerem oraz wykonywane zdjęcia lotnicze stanowiska z użyciem drona z podwieszoną kamerą cyfrową. Zaplanowaliśmy bardzo pracowity sezon!

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 21.08.2014
Osoba publikująca: Maciej Wacławik