Drugi sezon Paphos Agora Project

W dniach 18 sierpnia – 28 września 2012 odbędą się prace wykopaliskowe drugiego sezonu Paphos Agora Project. Planowana jest kontynuacja rozpoczętych w ubiegłym sezonie badań na dwóch wykopach, mająca na celu wyjaśnienie znaczenia i datowania odkrytych pozostałości. Szczególnie obiecująca jest jedna z cystern na wodę, która wydaje się należeć do okresu hellenistycznego, a która zostanie przebadana w trakcie tegorocznych wykopalisk. Badania potrwają sześć tygodni, uczestniczyć w nich będzie kadra, studenci oraz wolontariusze, w sumie ok. 30 osób.

Data opublikowania: 23.07.2012
Osoba publikująca: Agnieszka Fulińska