Publikacje

Książki

 • E. Papuci-Władyka (red.), PAPHOS AGORA 1. The results of the Jagiellonian University Interdisciplinary Research in Nea Paphos (2011-2015), Kraków (w przygotowaniu).

Artykuły i rozdziały w monografiach

 • E. Papuci-Władyka, W. Machowski, Ł. Miszk (2018) "Paphos Agora Project (PAP) 2011-2014: First Preliminary Report on Excavations by the Jagiellonian University in Krakow, Poland" (in collaboration with M. Biborski, J. Bodzek, A. Dobosz, M. Droste, M. Kajzer, E. Marzec, K. Nocoń, K. Rosińska-Balik, M. Wacławik; with Appendix 1: Preliminary observations on animal remains from Krakow University excavations at the Agora of Nea Paphos by P. Croft), RDAC, New Series 1, 533-569.

 • J. Bodzek, 2017. "New Finds of Moulds for Casting Coin Flans at the Paphos Agora" [w] M. Caccamo Caltabiano et al. (red.) XV International Numismatic Congress Taormina 2015, Proceedings vol. I, Roma-Messina, 463-466.

 • J. Bodzek, 2017. "Byzantine Coins from The Jagiellonian University Excavations at the Roman Agora of Nea Paphos (2011-2014)" [w] M. Bogucki, W. Garbaczewski, G. Śnieżko (red.) Nummi et Humanitas. Studia ofiarowane profesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 80 rocznicę urodzin, Warszawa, 39-52.

 • M. Wacławik, 2017. "A Coin of Jewish Rebels from the Paphian Agora" [w] B. Zając, A. Jurkiewicz, P. Koczwara, S. Jellonek (red.) Pecunia Omnes Vincit II: The coins as an evidence of propaganda, reorganization and forgery. Conference Proceedings of the Second International Numismatic Conference, Krakow, 29–30 May 2015, Kraków, 75-82.

 • Ł. Miszk, E. Papuci-Władyka, 2016. "Nea Paphos and its harbours. Gates to the Mediterranean in the light of the Jagiellonian University research" [w] M. Seifert, L. Ziemer (red.) North Meets East 3. Aktuelle Forschungen zu antiken Häfen Ein Workshop veranstaltet von Julia Daum und Martina Seifert an der Universität Hamburg vom 15. bis 17. März 2016, Aachen, 1-19.

 • E. Papuci-Władyka, W. Machowski, 2016. "Paphos Agora Project. Preliminary Results of the 2011-2012 Seasons of the Jagiellonian University (Krakow, Poland) Excavations" [w] C. Balandier (red.), Nea Paphos. Fondation et développement urbanistique d'une ville chypriote de l'antiquité à nos jours. Etudes archéologiques, historiques et patrimoniales, Actes du Ier colloque international sur Paphos, Avignon, 30, 31 octobre et 1er novembre 2012, organisé par Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse & Department of Antiquities of Cyprus, Ausonius Editions, Mémoires 43, Bordeaux, 67-77.

 • E. Papuci-Władyka, M. Wacławik, 2016. "A bronze steelyard with an acorn-shaped counterweight from the Paphos Agora", SAAC 20, 137-147.

 • O. Shamir, Ł. Miszk, 2016. "Textile fragment from a well in the Nea Paphos Agora. A preliminary report", SAAC 20, 125-130.

 • M. Kajzer, 2016. "Changes in the Eastern Mediterranean contacts during the Hellenistic and Roman Periods based on oil lamps' finds from Cyprus – preliminary remarks", [w] M. Kajzer, Ł. Miszk, M. Wacławik (red.), The Land of Fertility I. South-East of Mediterranean since the Bronze Age to the Muslim Conquest, Cambridge Scholars Publishing, Newcastel upon Tyne, 105-110.

 • M. Kajzer, 2016. "To light antiquity. Perspspectives for research on clay oil lamps from the Agora in Nea Paphos, Cyprus", SAAC 20, 115-124.

 • M. Wacławik, 2016. "Looking for a lost weight", [w] M. Kajzer, Ł. Miszk, M. Wacławik (red.), The Land of Fertility I. South-East of Mediterranean since the Bronze Age to the Muslim Conquest, Cambridge Scholars Publishing, Newcastel upon Tyne, 117-121.

 • M. Wacławik, 2016. "Prutah Waleriusza Gratusa z agory Nea Paphos", [w] B. Zając, A. Jurkiewicz, P. Koczwara, S. Jellonek (red.) Pecunia Omnes Vincit. Moneta miejscowa i obca w starożytności i średniowieczu. Materiały pokonferencyjne z I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Numizmatycznej Kraków, 23-24 maja 2014, Kraków, 56-62.

 • E. Papuci-Władyka, 2015. "Recent Polish excavations in the agora of Paphos, the ancient capital of Cyprus" (ze zdjęciami R. Słabońskiego), Antiquity Project Gallery 89/347 link.

 • M. Wacławik, 2015. "The symbolic meaning of the acorn – a possible interpretation", SAAC 19, 255-265.

 • E. Papuci-Władyka, W. Machowski, 2014. "Badania Uniwersytetu Jagiellońskiego na agorze miasta Nea Pafos: Paphos Agora Project." [w] M. Borowska, P. Kordos, M. Maliszewski (red.), CYPR. Dzieje, kultura, literatura, Warszawa, 449-460.

 • M. Kajzer, 2013. "The 'Ephesian' terracotta oil lamps from the Agora of Nea Paphos", SAAC 17, 249-254.

 • J. Śliwa, 2013. "Magical amulet from Paphos with the iaew - palindrome", Studies in Ancient Art and Civilization (SAAC) 17, 293-301.

Artykuły i rozdziały w monografiach w przygotowaniu

 • E. Papuci-Władyka, E. Marzec. "Hellenistic Pottery from the Paphos Agora Project excavations (Jagiellonian University, Krakow, Poland) seasons 2011-2012 - First presentation", [w] 9th International Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Thessaloniki 05-09/12/2012, Archaeological Receipts Fund, Athens (w druku).

 • E. Papuci-Władyka, A. Twardecki, M. Biborski, M. Wacławik, hasła katalogowe w Nea Paphos, sacred metropolis of the cities in Cyprus. 50 years of Polish excavations (eds) H. Meyza, I. Zych, Warszawa 2015 (przyjęte do druku)

 • K. Nocoń, “Culinary Customs in Late Hellenistic Cyprus: Study based on Cooking Pottery Deposit from the Well in Paphos Agora”. [w] IARPotHP 2, Daily Life in a Cosmopolitan World: Pottery and Culture during the Hellenistic Period. Lyon. (złożony do druku)

Konferencje

 • Grudzień 2018. Papuci-Władyka E., Miszk Ł. Referat Rezultaty badań PAPHOS AGORA PROJECT w roku 2018, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Kwiecień 2018. Wacławik M. Referat Paphian obstacle of a powerful death, XXth International Congress on Ancient Bronzes, Tübingen.

 • Listopad 2017. Papuci-Władyka E., Miszk Ł. Referat Paphos Agora Project 2017 - Rezultaty interdyscyplinarnych badań oraz promocja projektu w ramach "Pafos 2017 Europejska Stolica Kultury", Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Listopad 2017. Miszk Ł., Ostrowski W., Winiarska W., Seifert M., Babucic N., Adlung S., Antonakis M. Referat Wyniki badań nieinwazyjnych na terenie Parku Archeologicznego w Pafos na Cyprze, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Grudzień 2016. Papuci-Władyka E., Miszk Ł. Referat Interdyscyplinarne badania Paphos Agora Project w sezonie 2016, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Grudzień 2016. Ostrowski W., Winiarska W., Miszk Ł. Referat Rola badań teledetekcyjnych w ochronie dziedzictwa kulturowego, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Czerwiec 2016. Nocoń K. Referat The long distance exchange of non local production cooking pottery. Perspective from Agora in Nea Paphos Cyprus, 3rd International post-graduate conference The Land of fertility South East Mediterranean since the Bronze Age to the Muslim Conquest, Over Borders. Migration of people, goods ideas in ancient Times, Kraków.

 • Maj 2016. Wacławik M., Woźniakiewicz M., Gładysz M., Mroczkowski M. Referat CSI: Coin case, III International Numismatic Conference Pecunia Omnes Vincit Coin as a medium of exchange throughout centuries, Kraków.

 • Styczeń 2016. Referaty wszystkich członków projektu: Five years of Krakow archaeologists' research at the Paphos Agora on Cyprus (2011–2015), International Symposium and Exhibition of Photographs by Robert Słaboński, 21-22 January 2016, Jagiellonian University Institute of Archaeology, Kraków.

 • Grudzień 2015. Papuci-Władyka E., Miszk Ł. Referat: Paphos Agora Project - nowy etap w rozwoju projektu, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Listopad 2015. Nocoń K., Kajzer M. Referat 7m3 znalezisk, czyli co kryła w sobie późnohellenistyczna studnia z Agory w Pafos. Nea Pafos: 50 lat polskich badań wykopaliskowych, 1965-2015, Warszawa.

 • Listopad 2015. Nocoń K. Referat Culinary Customs in Late Hellenistic Paphos Based on Cooking Pottery Deposit from the Well in Paphos Agora, Cyprus, IARPotHP 2, Daily Life in a Cosmopolitan World: pottery and Culture during the Hellenistic Period, Université Lumière, Lyon 2, Lyon.

 • Wrzesień 2015. Nocoń K. Poster Chronology of cooking pottery from a closed deposit from the Agora in Paphos, Cyprus. 13th European Meeting on Ancient Ceramics, Athens.

 • Maj 2015. Wacławik M. Referat: Coin of rebels on Paphian Agora, II International Numismatic Conference Pecunia Omnes Vincit Coins as the evidence of propaganda, reorganization and forgery, Kraków.

 • Kwiecień 2015. Nocoń K. Referat Hellenistic Kitchen ware from Paphos Agora Project, Ancient Cyprus today: Museum collections and new research approaches to the archaeology of Cyprus, Medelhavsmuseet, Stockholm

 • Grudzień 2014. Wacławik M. Referat: Fizyka klasyczna w archeologii, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Grudzień 2014. Nocoń K. Referat: Ceramika kuchenna okresu hellenistycznego i rzymskiego z Agory w Nea Paphos. Podsumowanie sezonów 2011-2014, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Grudzień 2014. Biborski M. Referat: Konserwacja obiektów metalowych, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Grudzień 2014. Kalicki T., Krupa J., Chwałek S., Hanus K. Referat: Wstępne wyniki badań georadarowych i zdjęcia lotnicze Agory w Pafos, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Grudzień 2014. Miszk Ł., Matwij W., Ćwiąkała P., Matwij K. Referat: Badania skanerem 3D na Agorze w Pafos - aspekty dokumentacyjne, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Grudzień 2014. Bodzek J. Referat: Monety z Pafos Agora Project - wstępne wyniki badań, Konferencja Sprawozdawcze Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Grudzień 2014. Papuci-Władyka E., Miszk Ł. Referat: Badania na Agorze w Pafos na Cyprze - sezon 2014, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Listopad 2014. Kajzer M. Referat: Different groups of the Early Roman fine ware pottery from the agora of Nea Paphos, THE MANY FACE(T)S OF CYPRUS - Postgraduate Cypriot Archaeology (PoCA) 2014, Bochum.

 • Listopad 2014. Nocoń K. Referat: Hellenistic and Roman kitchen ware from Nea Paphos. Preliminary Study from Paphos Agora Project, THE MANY FACE(T)S OF CYPRUS - Postgraduate Cypriot Archaeology (PoCA) 2014, Bochum.

 • Listopad 2014. Miszk Ł. Referat: Forming 3D Database for Classical Sites on The Example of Nea Paphos (Cyprus), Conference on Cultural Heritage and New Technologies, Vienna.

 • Listopad 2014. Miszk Ł., Chwałek S., Kalicki T., Krupa J. Referat: Badania georadarowe na stanowisku Agora w Pafos na Cyprze, pierwsze wyniki i perspektywy, Metody geofizyczne w archeologii polskiej, Kraków.

 • Czerwiec 2014. Wacławik M. Referat:  Looking for lost weight, THE LAND OF FERTILITY South-east Mediterranean since the Bronze Age to the Muslim Conquest 1st International Post-Graduate Conference, Kraków.

 • Czerwiec 2014. Miszk Ł. Referat: Nowe techniki dokumentacyjne zastosowane podczas badań na stanowiskach śródziemnomorskich Paphos Agora (Cypr) oraz Cortes (Portugalia), NAJNOWSZE TECHNIKI DOKUMENTACYJNE W ARCHEOLOGII – SZANSA CZY PUŁAPKA?, Warszawa.

 • Maj 2014. Wacławik M. Referat: Syro-palestyńskie monety z pafijskiej agory,  I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Numizmatyczna Pecunia Omnes Vincit: Moneta miejscowa i obca w starożytności i średniowieczu, Kraków.

 • Listopad 2013. Biborski M. Referat: Wstępne prace konserwatorskie zabytków metalowych z badan w Pafos, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Listopad 2013. Papuci-Władyka E. Referat: Paphos Agora project. Trzeci sezon wykopalisk na agorze miasta Nea Pafos na Cyprze, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Listopad 2013. Kajzer M. Referat: Oil Lamps from the Paphos Agora Project, Postgraduate Cypriot Archaeology (PoCA) 2013, Norwich.

 • Grudzień 2012. Papuci-Władyka E., Marzec E. Poster: Hellenistic fine wares from the Paphos Agora Project excavations (Jagiellonian University, Krakow, Poland) seasons 2011-2012 - First presentation, 9th Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Thessaloniki.

 • Listopad 2012. Dobosz A. Referat: Nea Paphos trade links during the Hellenistic period in the light of transport amphora finds, Nea Paphos: Fondation et développement urbanistique d'une ville chypriote de l'antiquité à nos jours, Avignon.

 • Listopad 2012. Papuci-Władyka E., Machowski W. Referat: Paphos Agora Project - sezon 2012, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Listopad 2012. Papuci-Władyka E., Machowski W. Referat: PAPHOS AGORA PROJECT. Preliminary results of the 2011-2012 seasons of the Jagiellonian University (Krakow, Poland) excavations, Nea Paphos: Fondation et développement urbanistique d'une ville chypriote de l'antiquité à nos jours, Avignon.

 • Listopad 2011. Papuci-Władyka E., Machowski W. Referat: Paphos Agora Project - nowy projekt archeologiczny Instytutu Archeologii UJ na Cyprze, Konferencja Sprawozdawcza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

 • Wrzesień 2011. Papuci-Władyka E. Referat: Paphos Agora Project. First season of the Jagiellonian University (Kraków, Poland) Excavations, Cyprus American Archaeological Research Institute Archaeological Workshop, Nicosia.

Prace popularno-naukowe

Prace doktorskie, magisterskie i inne związane z projektem

 • A. Dobosz, Kontakty handlowe Cypru w okresie hellenistycznym w świetle odkryć amfor (niepublikowana praca doktorska, Kraków UJ 2013).

 • W. Winiarska, Zastosowanie nowoczesnych technik cyfrowych w archeologii na przykładzie stanowiska Agora w Nea Pafos na Cyprze (niepublikowana praca magisterska, Kraków UJ 2015).

 • M. Kajzer, Produkcja i dystrybucja hellenistycznych i rzymskich lampek terakotowych odkrytych na Cyprze (praca doktorska obejmująca również lampki z wykopalisk na Agorze, Kraków UJ, w przygotowaniu).

 • K. Nocoń, Zmiany społeczne, kulturowe i ekonomiczne w Nea Paphos na Cyprze w okresie w okresie hellenistycznym i rzymskim w świetle badań nad ceramiką kuchenną ze stanowiska Agora (praca doktorska Kraków UJ, w przygotowaniu).

 • M. Kajzer, Terakotowe lampki oliwne z okresu hellenistycznego i rzymskiego odkryte na Cyprze (niepublikowana praca magisterska z materiałem z agory z lat 2011-2012, Kraków UJ 2013).

 • P. Cora, Szklane obiekty z wykopalisk UJ na Agorze w Pafos (praca magisterska Kraków UJ, w przygotowaniu).

 • M. Florek, Naczynia kamienne z wykopalisk UJ na Agorze w Pafos (praca magisterska Kraków UJ, w przygotowaniu).

 • G. Kruczek, Opracowanie ceramiki budowlanej z wykopalisk Uniwersytetu Jagiellońskiego na Agorze w Pafos na Cyprze (praca magisterska Kraków UJ, w przygotowaniu).

 • K. Leśniak, Analiza i opracowanie tynków odkrytych podczas wykopalisk Uniwersytetu Jagiellońskiego na Agorze w Pafos na Cyprze (praca magisterska Kraków UJ, w przygotowaniu).

Publikacje projektów pokrewnych, w których uczestniczą członkowie projektu

Udział w badaniach misji UW na Maloutenie w Pafos

 • A. Dobosz, 2011. "What did the burning torch appearing on Rhodian amphora stamps symbolise?", SAAC 15, 117-126.

 • A. Dobosz, forthcoming. "Rare Greek amphora stamps found in Nea Paphos in Cyprus. Preliminary presentation", [w] A. Marangou-Lerat, M. Badoud (red.) Analyse et exploitation des timbres amphoriques grecs, Colloque international sous le haut patronage de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, École française d'Athènes, Université de Rennes 2 – Haute Bretagne, Athènes, 3 - 5 février 2010, BCH Suppl. Athens.

 • A. Dobosz, M. Baster, 2008. "Nea Pafos. Wspomnienia z wykopalisk archeologicznych na Cyprze", Alma Mater 99/2008, 142-145.

 • Ł. Miszk, Ciężarki tkackie z polskich badań w Nea Pafos na Cyprze, (niepublikowana praca magisterska , Kraków UJ 2010)

 • Ł. Miszk, 2013. "A few comments on loomweight decoration", SAAC 17, 303-308.

 • E. Papuci-Władyka, 1994. "Ελληνιστιήη κεραμική της Πάφου απο την πολωνική ανασκαφή: δεξαμενή W/73", [w] Γ`Επιστημονική συνάντηση για την Ελληνιστική κεραμική: Χρονολογικά προβλήματα - κλειστά σύνολα – εργαστήρια. Πρακτικά - Θεσσαλονικη, 24-27 Σεπτεμβριου 1991, Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Αθήνα, 257-268, pls 208-217.

 • E. Papuci-Władyka, 1995a. Nea Pafos. Studia nad ceramiką hellenistyczną z polskich wykopalisk (1965-1991), Uniwersytet Jagielloński, Kraków.

 • E. Papuci-Władyka, 1995b. "Nea Paphos, Cyprus. The Hellenistic Pottery from the Polish Excavations (1965-1993)", [w] J. Śliwa (red.), SAAC 7, 65-78.

 • E. Papuci-Władyka, 1995c. "Hellenistic Pottery from Nea Paphos - First Results of Scientific Analysis (with Appendix by J. Raabe, M. Daszkiewicz - A Preliminary Report on Results of Physico-Chemical Investigations)", [w] H. Meyza and J. Młynarczyk (red.), Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern Mediterranean - Advances in Scientific Studies: Acts of the II Nieborów Pottery Workshop, Nieborów 18-20 December 1993, URGA, Warsaw, 277-298.

 • E. Papuci-Władyka, 1997a. "Ομάδες ελληνιστικής κεραμικής απο την πωλονική ανασκαφή στην Πάφο της Κύπρου," [w] Λ. Κυπραίου and Ν. Ζαφειροπούλου (eds) Δ' Επιστημονική συνάντηση για την Ελληνιστική κεραμική: Χρονολογικά προβλήματα - κλειστά σύνολα – εργαστήρια. Πρακτικά - Μυτιληνη, 27-30 Μαρτιου 1994, Υπουργείο Πολιτισμού, Κ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αθήνα, 267-274, pls, 193-198.

 • E. Papuci-Władyka, 1997b. "The Cistern South of the Villa of Theseus", PAM IX (Reports 1996), 130-135.

 • E. Papuci-Władyka, 1998. "Ceramika hellenistyczna z polskich wykopalisk w Nea Pafos na Cyprze (1965-1995"), [w] W.A. Daszewski, H. Meyza (red.) Cypr w badaniach polskich, Materiały z Sesji Naukowej zorganizowanej przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW im. prof. K. Michałowskiego, Warszawa, 24-25 luty 1995, Warszawa, 67-90.

 • E. Papuci-Władyka, H. Meyza, 1999. "Nea Paphos, Cyprus: Pottery from cistern STR 1/96-97", [w] J. Śliwa (red.) Jagiellonian University. Centenary of Mediterranean Archaeology 1897-1997. International Symposium: Cracow, October 1997, Cracow, 75-92.

 • E. Papuci-Władyka, 2000a. "Hellenistic Pottery from the Polish Excavations at Nea Paphos (Maloutena), 1965-1995: the Status of Research and Prospects for Future Study", [w] G. K. Ioannides, S.A. Hadjistyllis (red.), Acts of the Third International Congress of Cypriot Studies (Nicosia, 16-20 April 1996), Society of Cypriot Studies, Nicosia, 721-738

 • E. Papuci-Władyka, 2000b. "Ελληνιστική κεραμική της Νέας Πάφου. Χρονολογικός πίνακας σχημάτων της κεραμικής με επίχρισμα", [w] E. Κυπραίου (red.) Ε' Επιστημονική συνάντηση για την Ελληνιστική Κεραμική: χρονολογικά προβλήματα - κλειστά σύνολα – εργαστήρια. Πρακτικά - Χανία, Απρίλιος 1997, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων, Αθήνα, 247-252.

 • E. Papuci-Władyka, 2008a. "Udział archeologów z Krakowa w odkrywaniu antycznej stolicy Cypru", Alma Mater, 99/2008, 139-141.

 • W.A. Daszewski, H. Meyza, E. Papuci-Władyka, S. Medeksza, 2004. "Nea Paphos, Season 2003", Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) XV, Warszawa, 279-300.

 • W.A. Daszewski, H. Meyza, E. Papuci-Władyka, 2007. "Nea Paphos. Season 2005", PAM XVII, Warszawa, 393-407.

 • W.A. Daszewski, H. Meyza, E. Papuci-Władyka, S. Medeksza, 2008. "Nea Paphos season 2006", PAM XVIII, Warszawa, 507-517.

 • E. Papuci-Władyka, 2008b. "Roman-period pottery from the eastern part of the Hellenistic House, Nea Pahos 2006", PAM XVIII, 524-527.

 • E. Papuci-Władyka, 2010. "Architektura a ceramika Nea Pafos w okresie hellenistycznym", [w] J. Kościuk (red.), NON SOLUM VILLAE. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Medekszy,  Wrocław, 253-263 (streszczenie angielskie).

 • E. Papuci-Władyka, 2011. "Pouring vessels from Paphos (Cyprus) and Koshary (Odessa province, Ukraine)", in: ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ Δ`ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Λευκωσια 29 Απριλιου - 3 Μαιου 2008, ΤΟΜΟΣ Α`2 ΑΡΧΑΙΟ ΤΜΗΜΑ, Nicosia, 767-776.

 • E. Papuci-Władyka, 2011. "The contribution of archaeologists from Krakow to excavating Nea Paphos, the ancient capital of Cyprus", [w] H. Meyza, I. Zych (red.), Classica Orientalia. Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th Birthday, Warszawa, 413-424.

Inne prace

 • E. Papuci-Władyka, Stosunki polsko-cypryjskie w obiektywie archeologicznym / Οι πολωνο-κυπριακες σχεσεις στον αρχαιολογικο φακο, [w] J. Jeorgis, J. Kazamias (red.) POLSKA-CYPR Z kraju Szopena na wyspę Afrodyty. Relacje historyczne i kulturowe / ΠΟΛΩΝΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Απο τη χωρα του Σοπεν στο νησι της Αφροδητης. Σχεσεις ιστοριας και πολιτισμου, Wydawnictwa En Tipis, Nikozja 2011, 182-197.